Göteborgs Musikkår

Artillerimusikkåren på Marstrands societetshus.

Göteborgs Musikkår (fd Mölndals Musikkår) är en sammanslutning av blåsmusikanter och andra intresserade, med syfte både att utveckla blåsmusikens möjligheter och att fördjupa kunskapen om den utveckling som har skett inom den svenska blåsmusiken.
Inom musikkårens ram samsas utövande av blåsmusik i olika former. När vi framträder gör vi det under något av följande namn: Göteborgs Musikkår, Oscar Fredriks Stadspipare eller Artillerimusikkåren.

Trots rådande omständigheter, har vi möjlighet att repetera i enlighet med FHMs rekommendationer.
Tyvärr kommer det inte bli några konserter, men lyssna gärna på vår YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UClurEmk6W4XfUj7UjFO65eg