– Artillerimusikkåren

Artilleriorkestern på turné till Kristianstad 1999.

Göteborg grundades av Gustav II Adolf 1621 för att ge Sverige en säker hamn mot väster. Staden byggdes med starka befästningar, en fästning vid hamninloppet och två skansar utanför murarna. Staden omgavs av en mur och en vallgrav, och utanför dessa jordvallar.

Staden hade en fast garnison av artillerister, sedermera Göta Artilleriregemente. Artilleristerna fungerade också som stadsvakt och ordningsmakt.

I början av 1800 talet hade befästningarna spelat ut sin roll, och murarna revs. Jordvallarna gjordes om till parker.

Regementet flyttade 1895 till nya kaserner utanför staden. 1962 lades artilleriregementet ned, och kasernerna övertogs av Göta Luftvärnsregemente. 1995 flyttade luftvärnsregementet från Göteborg till Halmstad.

I slutet av 1960 – talet startade några kulturhistoriskt intresserade personer Artilleriavdelningen i Göteborg, en förening med syfte att återskapa och visa artilleristernas verksamhet som den såg ut när regementet flyttade 1895.

Artilleriavdelningen samlade gamla uniformer, kanoner och övrig utrustning, och kunde snart skjuta salut och köra med sexspann.

Till Göteborgs 350-årsjubileum tillkom även en mässingssextett, som musicerade till uppvisningarna.

Sedan dess har sextetten utökats, och artillerimusiken framträder även som musikkår, typ 3, den typ som var vanlig i Sverige från sekelskiftet och fram till 1954.

Men Artilleriet hade även en musikkår före 1900, och Artillerimusiken kan idag återskapa den musiken som spelades av 12 bleckblåsare.

För närvarande saknar vi en trumpet i Eb och gamla tubor i spelbart skick, men det går bra att återskapa klangen även med Bb trumpet och nyare F – tubor.

Artillerimusiken uppträder i Artilleriuniform modell 1872.

1992 spelades en skiva in med anledning av Lv6 50-års jubileum. För mer information klicka här.

STÄMBESÄTTNING:

MÄSSINGSSEXTETT

Kornett i Eb, Kornett i Bb, Althorn i Eb, Tenorbasun 1 i Bb, Tenorbasun2 i Bb och Tuba (F)
Instrumenten är av den modell som tillverkades av svenska instrumentmakare (Ahlberg & Ohlsson,Stockholm), med cylinderventiler.

TYP 3 – KÅR

Flöjt, Klarinett i Eb, Klarinett 1, 2 och 3 i Bb, Kornett i Eb, Kornett i Bb, trumpet 1 och 2 i Bb, Horn 1 och 2 i Eb Ventilbasun 1 och 2 i Bb, barytonhorn, Bas 1 och 2, slagverk.

CZAPEKS MUSIKKÅR

Kornett i Eb, Kornett 1 och 2 i Bb, Trumpet 1 och 2 i (låga) Eb, Althorn 1,2 och 3 i Eb, Tenor 1 och 2 i Bb, Bombardon och Tuba.

FÖRE 1900

Kapellmästare under mer än 30 år på 1800-talet var Josef Czapek, som även spelade stråkkvartett med stadens borgare, spelade orgel i synagogan, och grundade det som skulle bli dagens symfoniorkester. Han komponerade mängder med originalmusik för musikkåren. Ett stort antal handskrivna notböcker finns bevarade, och Artillerimusiken spelar vid lämpliga tillfällen denna musik.