– Göteborgs Musikkår

GÖTEBORGS MUSIKKÅR

MÖLNDALS MUSIKKÅR HAR BYTT NAMN!

Mölndals Musikkår fanns som begrepp i drygt 40 år. Under de senare åren blev dock banden till Mölndal allt svagare. Den sista länken, Musik på Vattnet, som varit en tradition i nästan trettiofem år, bröts år 2006 när musikkåren inte fick uppdraget att som vanligt uppträda på Rådasjön i augusti. I och med detta var dags att skaffa sig en ny identitet.

Eftersom vi sedan ett tiotal år haft våra repetitioner i Göteborg, och de flesta av våra framträdanden där, blev det naturligt att byta till ett namn som i likhet med tidigare angav vår hemvist.

Vår huvuddirigent är Pia Åhlund och vi repeterar i Oscar Fredriks församlingshem i Göteborg varje tisdag, precis som tidigare. Nytt namn på gammalt koncept med andra ord…

FÖRR

Mölndals musikkår startades 1962 av den dåvarande kommunale musikledaren Lennart Hillman. Tanken var att musikkåren skulle tillgodose behovet i Mölndal av en blåsorkester vid högtidliga tillfällen som Svenska Flaggans Dag, invigningar och officiella besök.
Musikkåren framträdde också i samband med val, på 1:a Maj, vid större idrottsevenemang mm.

Tanken var också att musikskolans elever skulle kunna fortsätta i musikkåren. Under de första åren fick musikkåren vid behov hjälp av medlemmar i Spårvägens musikkår från Göteborg, där Lennart Hillman var verksam som dirigent och arrangör.
Med tiden utvecklades musikkåren så att man kunde genomföra spelningar på tre till fyra timmars program, t ex i Societetsparken i Varberg eller i musikpaviljongen på Liseberg.

DIRIGENTER

Sedan Lennart Hillman lämnade musikkåren i slutet av 60-talet, har en rad efterträdare svingat pinnen. Först var Bertil Ullbrant, och sedan följde Birger Jarl, Finn Rosengren, Harald Stenström.
De senaste fyrtio åren har Åke Edefors, som varit med sedan starten, varit huvuddirigent. Då Åke gick bort 2014, togs takpinnen över av Pia Åhlund.

TURNÉER

Musikkåren har företagit en del turnéer, bl a till Mölndals vänorter Fredriksstad i Norge och Albertslund i Danmark. Andra platser i Danmark som fått besök är Skagen, Hjörring och Holstebro. Den största resan skedde 1980 och gick till USA.

MUSIK PÅ VATTNET

En idé av medlemmar i musikkåren ledde till att Mölndals Musikkår 1972 utan att ana det startade en tradition. Sittandes på en stor flotte ute på Stensjön spelade musikkåren Händels Vattenmusik och Fyrverkerimusik. Till ”Musik vid ett kungligt fyrverkeri” hör naturligtvis ett rejält fyrverkeri. Runt måndsskiftet augusti-september skedde detta tillsammans med annan passande musik och sång. På senare tid dock på Rådasjön nära Gunnebo Slott, där den sluttande stranden utgjorde en förträfflig åskådarläktare.

LOKALER

Under de tidiga åren hade Mölndal med Kommunfullmäktiges ordförande Sven Olsson en mycket positiv inställning till musikkåren. Repetitionslokal fanns i Musikskolan, och ett årligt anslag gav möjligheter att skaffa noter, instrument och uniformer.

När musikskolans aula blev för trång fick musikkåren, tillsammans med Mölndals Musiksällskap och Mölndals Körsällskap, den nedlagda Ormåsskolan att dela på, en bra repetitionslokal med lättillgängliga förrådsutrymmen. Den gamla lärarbostaden var utmärkt för stämrep och fikapauser.
Sedan Ormåsskolan rivits hamnade musiklivet i ett före detta tvätteri, litet besvärlig akustik, men ändå helt acceptabelt. Med kärvare tider i kommunen försvann även denna lokal, den blev daghem.

En ny flytt följde, denna gång till Åbyskolan, där aulan blev replokal. Förråd fanns i källaren, vilket gjorde det ganska bökigt att ta fram grejor till repen, och fikapausen tillbringades på stående fot. Av den ombyggnad som skulle göra Åbyskolan till ett kulturhus blev intet. Anslagssystemet förändrades till det sämre, och i stället kom krav på hyra för lokalen.

NU

Musikkåren hade under några år på åttiotalet medverkat i Örgryte Nya Kyrka vid ”Sjung in Advent”, ett samarrangemang med kyrkans körer. När kyrkans församlingshem byggts om 1992, och en ny fin musiksal fanns på plats, tog musikkåren tacksamt emot erbjudandet att förlägga sina repetitioner dit. När Örgryte Nya Kyrka helrenoverades inför installationen av en ny orgel, och all musikverksamhet låg nere under några år, flyttade musikkåren till Oscar Fredrikskyrkan istället, där församlingen tacksamt tog emot en otrolig ökning av musikverksamheten.

Göteborgs Musikkår bedriver sin verksamhet på samma sätt som skett de senaste åren: några konserter om året i egen regi, några speltillfällen i samarbete med Oscar Fredriks församling, och det traditionella 1 maj tåget.