Göteborgs Musikkår

 

Göteborgs Musikkår (fd Mölndals Musikkår) är en sammanslutning av blåsmusikanter och andra intresserade, med syfte både att utveckla blåsmusikens möjligheter och att fördjupa kunskapen om den utveckling som har skett inom den svenska blåsmusiken.
Inom musikkårens ram samsas utövande av blåsmusik i olika former. När vi framträder gör vi det under något av följande namn: Göteborgs Musikkår, Oscar Fredriks Stadspipare eller Artillerimusikkåren.

Kommande konsert

Vi spelar på Kulturnatta 19 oktober

Repetition under pandemin enligt FHMs rekommendationer.
Smakprov från inspelning på vår YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UClurEmk6W4XfUj7UjFO65eg

Artillerimusikkåren på Marstrands societetshus.