Göteborgs Musikkår

Göteborgs Musikkår (fd Mölndals Musikkår) är en sammanslutning av blåsmusikanter och andra intresserade, med syfte både att utveckla blåsmusikens möjligheter och att fördjupa kunskapen om den utveckling som har skett inom den svenska blåsmusiken.
Inom musikkårens ram samsas utövande av blåsmusik i olika former. När vi framträder gör vi det under något av följande namn: Göteborgs Musikkår, Oscar Fredriks Stadspipare eller Artillerimusikkåren.
 
Vi samarbetar med

Spelar du blås, slagverk eller kontrabas och vill spela tillsammans med andra? 🎷🎺🥁🎸
Är du ny i stan eller saknar någonstans att spela?
Hör av dig till oss via mejl, info@goteborgsmusikkar.se
För mer information se www.goteborgsmusikkar.se
English speaking musicians are most welcome in our windband.
More info on our web page.

Kommande konsert

Konserter under våren 2024

Vi spelar på Blåsmusikens dag 25 maj klockan 12.30-13.00i Haga Konserthall.

Välkomna!

Konserter under våren 2023

Repetition under pandemin enligt FHMs rekommendationer.
Smakprov från inspelning på vår YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UClurEmk6W4XfUj7UjFO65eg

Artillerimusikkåren på Marstrands societetshus.